ASSIGNMENT SAP

ประวัติ SAP

SAP ก่อตั้งที่ประเทศเยอรมันนี เมื่อปี 1972 (พ.ศ. 2515) สํานักงานใหญ่อยู่ที่ Walldorf, Germany โดยการรวมตัวกันของอดีตพนักงานบริษัท IBM และเจริญเติบโตจนกลายเป็นบริษัท software ที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลก มีบริษัทที่มีการใช้ SAP มากกว่า 6,000 บริษัท ใช้มากกว่า 50 ประเทศ ใช้มากกว่า 9,000 site มีส่วนแบ่งในตลาด client/server software กว่า 31% มีผู้ใช้เพิ่ม 50% ต่อปี มียอดขาย SAP R/3 เพิ่มขึ้น 70% ต่อปี

เป้าหมายธุรกิจในเริ่มแรก เน้นลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ (Enterprise-scale) แต่ในปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปที่ลูกค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง

ลูกค้าที่สําคัญของ SAP ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกคือ Singtel, Tata Group of Companies, Siam Cement, Telom Asia, PT Astra, San Miguel, Uniliver, FAW-Volkswagen, Sony Computer Entertainment, 7-Eleven Stores, General Motors, Novartis

Modules SAP

ใน SAP เองมี Modules หลายๆ Modules ที่มีหน้าที่ทำงานแตกต่างกัน แต่สอดประสานกัน ในแต่ละ Modules จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกัน ถึงกัน โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนในแต่ละ Modules และ มีการพัฒนาขึ้นมาในลักษณะของ Based on Best Practice in Industry 

Module SAP ที่เป็นที่รู้จักกันคือ

 1. SD (Sales and Distribution) เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการบันทึกการขาย และให้บริการ
 2. MM (Materials Management) เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้าคงคลัง การสั่งซื้อสินค้า
 3. FI (Financial Accounting) เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกตัวเลขทางบัญชี การทำงบประมาณ รายงานทางการเงินต่างๆ
 4. CO (Controlling) เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานต่างๆในการดำเนินงาน ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์original_SAP_module_erklaerung_400_161_03
 5. original_erp_solmap (1)
 • 1. AM Fixed Assets Management หรือโมดูลทางด้านการจัดกาสินทรัพย์ถาวร
 • 2. SD Sale & Distributions หรือโมดูลทางด้านขายและการกระจายสินค้า
 • 3. MM Material Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการวัตถุดิบ
 • 4. PP Production Planning หรือโมดูลทางด้านการวางแผนการผลิต
 • 5. QM Quality Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการด้านคุณภาพ
 • 6. PM Plant Maintenance หรือโมดูลทางด้านการซ่อมบำรุงโรงงาน
 • 7. HR Human Resource หรือโมดูลทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • 8. TR Treasury หรือโมดูลทางด้านการบริหารการเงิน
 • 9. WF Workflow หรือโมดูลทางด้าน Flow ของกระบวนการทำงาน
 • 10.IS Industry Solutions คือส่วนระบบงานธุรกิจเฉพาะ โดยที่ไม่ใช่โมดูลมาตร
 • 11.FI Financial Accounting หรือโมดูลทางด้านบัญชีการเงิน
 • 12.CO Controlling หรือโมดูลทางด้านบัญชีจัดการหรือบัญชีบริหาร
 • ความสามารถในการทำงานของ SAP

  SAP ได้ออกแบบมาให้รองรับการดำเนินงานของธุรกิจ หรือหน่วยงาน ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ง่ายต่อการใช้งาน อาทิเช่น

  1.การจัดทำเหมืองข้อมูล

  2.การจัดทำคลังข้อมูล

  3.ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) Integration Business Planning แล้วส่งต่อข้อมูลไปในระบบ ERP ซึ่งสามารถดูผลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

  4.การทำ Strategic Management, Balance Score Card การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน อดีตและอนาคตขององค์กร

  สถาปัตยกรรมของ SAP

  ระบบ SAP ประกอบด้วย หลาย module ของแต่ละส่วนของการจัดการที่เอามารวมกันและทำงานร่วมกัน เนื่องด้วยตลาดและความต้องการของลูกค้าเป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของระบบ มีบริษัท software ที่พยายามสร้างโปรแกรมที่สนับสนุนแต่ละส่วนของธุรกิจ ในขณะที่ SAP พยายามสร้าง software ที่เหมาะสม กับทุกธุรกิจ SAP โดยให้โอกาสเลือกใช้แค่ระบบเดียวแต่สามารถทำงานได้กับทุกส่วนของธุรกิจ ทั้งยังสามารถติดตั้ง R/3 application มากกว่า 1 ตัวเป็นการเพิ่มความเร็วในการทำงาน

  SAP มีหลาย Module มีหน้าที่ที่ต่างกัน แต่ทำงานร่วมกัน เป็นหนึ่งเดียว (แต่ละ Module คือแต่ละส่วนของธุรกิจ) ผลิตภัณฑ์ SAP มี 2 กลุ่ม คือ

  1. SAP R/2 ใช้สำหรับเมนเฟรม

  2. SAP R/3 ใช้กับระบบ Client/server

  SAP เป็นบริษัทของ German แต่แยกการทำงานเป็น บริษัทย่อย, หุ้นส่วน, และ พันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลก

  ผลิตภัณฑ์ของเอสเอพีเน้นไปที่ ERP ซึ่งบริษัทเป็นผู้บุกเบิก. ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือ SAP R/3 โดยตัว “R” หมายถึง “realtime data processing” (การประมวลผลข้อมูลแบบเวลาจริง) ส่วน “3” หมายถึง สถาปัตยกรรมโปรแกรมแบบ 3 ชั้น (three-tier) : ฐานข้อมูลแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ และ ไคลเอนต์ (SAPgui). โดยผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้า SAP R/3 คือรุ่น R/2

  ตามรายงาน มีการติดตั้งเอสเอพีมากกว่า 91,500 ชุดในมากกว่า 28,000 บริษัท. คนมากกว่า 12 ล้านคนในมากกว่า 120 ประเทศ ใช้ผลิตภัณฑ์ของเอสเอพี

  ข้อดีของ SAP

                  1. Data flow ที่จะไหลไปได้ทุกหน่วยงาน ไม่ต้องทำซ้ำ เช่น ระบบ HR ใส่ข้อมูลพนักงานใหม่ ข้อมูลจะ Link เข้าหา FI เพื่อดูแลระบบเงินเดือนการเอาเงินเดือนเข้าธนาคาร การหักภาษีเป็นต้น
  2.การควบคุมจากศูนย์รวมที่เดียวกันของทาง IT  ไม่ต้องมีหลายระบบที่คุยกันไม่ได้เช่น ระบบ HR คุยกับระบบ Production เรื่องกำลังคนเพื่อวางแผน capacity planning ไม่ได้ หรือ ระบบ HR คุยกับระบบ FI เรื่องบัญชีเงินเดือนไม่ได้ เป็นต้น

 • ข้อเสียชอง SAP               1.Software แพง
  2.Hardware ที่นำมาร่วมใช้ แพง
  3.Training แพง
  4.Implement แพง
  5.จ้างคนมาทำSoftwareแพง แต่ไม่เก่งก็มีมาก

   

  ตัวอย่างหน้าจอ SAP Material Management

 • original_SAPMat

   original_SAP_Materials_Mgmtoriginal_SAP_B2Boriginal_sap_win_large

 • original_sap_web_large

 • original_Signature_Anatomy

 • ข้อมูลอ้างอิงhttp://www.gotoknow.org/posts/378824

Advertisements
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ครั้งแรกๆ..ของรถไฟ ในผืนแผ่นดินไทย..

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 30 มีนาคม 2398   มิสเตอร์ แฮรี่ สมิท ปากส์ ราชทูตพิเศษของสมเด็จพระราชินีอังกฤษ ถวายเครื่องบรรณาการ อาทิเช่น รถไฟจำลองย่อส่วนจากของจริง …เป็นครั้งแรกที่..คนไทยได้เห็นรถไฟจำลอง

รถไฟจำลองย่อส่วนจากของจริง

พ.ศ.2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้า ให้ พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) เป็นราชทูต พร้อมคณะทั้งสิ้น 27 คน เดินทางไปจำเริญทางพระราชไมตรีกับกรุงอังกฤษ ระหว่างที่คณะทูตของไทยอยู่อังกฤษนั้น ได้มีโอกาศเดินทางโดยรถไฟจากเมืองแมนเชสเตอร์ ไปเมืองลิเวอร์พูล ซึ่งห่างกัน 40 ไมล์ ตามเส้นทางที่ ยอร์ช สเตเฟนสัน เป็นผู้ให้กำเนิดรถไฟโลกเมื่อปี พ.ศ. 2374 และได้เดินทางไปตามเส้นทางต่างๆระยะทางทั้งสิ้น 529 ไมล์ กิจการรถไฟในอังกฤษมีประโยชน์มาก ทำให้อังกฤษเจริญรุดหน้าไปย่างรวดเร็ว 

ยอร์ช สเตเฟนสัน ผู้ให้กำเนิดรถไฟครั้งแรก

พ.ศ.2401 มิสเตอร์ เฮนรี่ แห่งอังกฤษ ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลมายังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ขุดคลองที่คอคอดกระของไทย เพื่อย่นระยะทางเรือเดินสมุทร บัดรี้ ได้พิจารณาว่าขุดคลองจะต้องลงทุนสูงมาก สมควรให้สร้างทางรถไฟข้ามแทน ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้ก่อตั้ง ”บริบัทรถไฟสยาม” แต่ต้องหยุดดำเนินลงเพราะตกลงในเงื่อนไขกันไม่ได้และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ขาดหายไปบางส่วน จึงระงับอยู่เพียงนั้น

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ ทรงใช้เวลาว่างเสด็จประภาสต่างประเทศโดยมีประราชประสงค์เชื่อมสัมพันธไมตรี

พ.ศ. 2413 พระองค์ได้เสด็จประพาสสิงค์โปร์และชวาเป็นครั้งแรก ทรงทอดพระเนตรการก่อสร้างทางรถไฟในชวา

พ.ศ.2414 ได้เสด็จประพาสประเทศอินเดีย ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยทางรถไฟจากเมืองกัลกัตตาไปเดลฮีและจากเดลฮีไปอัครา ลักเนา คอนปุระ จนถึงบอมเบย์  หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับประพาสอินเดียและทรงว่าราชการด้วยพระองค์เองแล้ว ก็มีข่าวลือว่ารัฐบาลไทยกำลังดำริที่จะสร้างรถไฟขึ้นในประเทศ จากกรุงเทพไปเมืองนครราชสีมา มีชาวยุโรปมาติดต่อเสนอขอรับเหมาก่อสร้างทางรถไฟให้แก่รัฐบาลไทยหลายชาติ แต่เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศขณะนั้นยังไม่อยู่ในฐานะที่อำนวยให้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงยังไม่โปรดให้รับข้อเสนอ..

พ.ศ.2428 หลังจากอังกฤษตั้งสถานกงสุลที่เชียงใหม่ขึ้นแล้ว ก็หวังจะขยายอิทธิพลให้มากที่สุด รํฐบาลอังกฤษได้ส่งวิศวกร ชื่อ โกลคุน (Colquhoun) และ ฮอลต์ ฮัลเลต (Holt Hallet) รวม 2 นาย ขอสร้างทางรถไฟระหว่างพม่าติดต่อกับจีน ผ่านทางภาคเหนือของประเทศไทยทางจังหวัดตาก (ระแหง)  แต่รัฐบาลไทยได้พิจารณากันแล้วเห็นว่า ถ้ายอมให้อังกฤษสร้างทางรถไฟสายนี้ขึ้นแล้วก็จะแบ่งประเทศไทยออกเป็น 2 ส่วน จึงปฎิเสธที่จะให้สัมปทานทางรถไฟนี้แก่อังกฤษ แต่ก็ยอมรับว่าประเทศไทยจะสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพ ไปยังจังหวัดเชียงใหม่และเชียงแสนเอง ถ้ารัฐบาลอังกฤษรับว่าจะสร้างทางรถไฟจากมะละแหม่งที่ชายแดนไทย รัฐบาลไทยก็ยินดีจะให้มีทางแยกไปเชื่อมต่อกันที่จังหวัดตาก (ระแหง)

พ.ศ.2429 รัฐบาลไทยได้อนุมัติสัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์คสร้างทางรถไฟ สายแรก ขึ้นในประเทศไทย ระหว่าง กรุงเทพ-สมุทรปราการ ระยะทาง 21 กิโลเมตร เพราะเล็งเห็นว่าทางรถไฟสายนี้จะอำนวยคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจและด้านยุทธศาสตร์ แม้ว่าบริษัทชาวเดนมาร์คจะได้รับอนุมัติสัมปทาน แต่บริษัทก็ยังไม่สามารถดำเนินก่อสร้างได้เนื่องจากขาดทุนทรัพย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดเกล้า ให้ยืมทุนทรัพย์ไปสมทบด้วยส่วนหนึ่ง นับเป็นพระปรีชาสามารถลึกซึ้งที่รัฐสนับสนุนให้ยอมเป็นครั้งแรกในโครงการอุตสาหกรรมขนส่งที่เอกชนลงทุน

16 กรกฏาคม พ.ศ. 2434 ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนิแซะดินเป็นปฐมฤกษ์สร้างทางรถไฟสายกรุงเทพ-สมุทรปราการ

11  เมษายน พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทำพิธีเปิดการเดินรถไฟสายแรกของสยาม คือ รถไฟสายปากน้ำ จากกรุงเทพฯ – สมุทรปราการ ระยะทาง 21 กิโลเมตร โดยรัฐบาลได้อนุมัติสัมปทานก่อสร้างและดำเนินกิจการโดย บริษัทรถไฟปากน้ำ ของชาวเดนมาร์ก มีสัญญาสัมปทาน 50 ปี เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2434 แล้วเสร็จในปี 2436 ค่ารถไฟในสมัยนั้น ไปกลับ 1 บาท มี 10 สถานี สถานีละ 1 เฟื้อง สถานีต้นทางคือสถานีหัวลำโพง รถจะหยุดรับส่งคนโดยสารที่ ศาลาแดง บ้านกล้วย พระโขนง บางนา สำโรง ศีรษะจระเข้ (หัวตะเข้) บ้านนางเกรง มหาวง แล้วก็ถึงปากน้ำสมุทรปราการ สิ้นอายุสัมปทานเมื่อเวาลาเที่ยงคืน วันที่ 12 กันยายน 2479 รัฐบาลได้รับซื้อทรัพย์สินไว้มอบให้กรมรถไฟจัดการเดินรถ ต่อมา รัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้สั่งเลิกกิจการรถไฟสายนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2503 จึงสร้างอนุสรณ์แห่งทาง รถไฟสายแรกของไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย ตกลงจัดทำหมุดหลักฐานเป็นแท่งคอนกรีต ติดแผ่นโลหะจารึกข้อความติดตั้งไว้ในบริเวณถนนพระรามที่ 4 หน้าสถานีกรุงเทพอันเป็นจุดปลายทางตันของสถานีหัวลำโพง-ปากน้ำ

ภาพเปิดเดินรถไฟ กรุงเทพ-ปากน้ำ

เปิดเดินรถไฟสายแรกในไทย กรุงเทพ-สมุทรปราการ

ภาพมุมล่างด้านซ้ายที่เป็นคลองมีเรืออยู่ เป็นเส้นทางรถไฟสายแรกแต่เป็นรูปแบบบริษัทเดนมารค์ได้สัมปทานการสร้างทางรถไฟ

พ.ศ.2430 ทรงโปรดเกล้า ให้ เซอร์ แอนดรู คลาก (Sir Andrew Clark) และบริษัทปันชาร์ด แมกทักการ์ท โลเธอร์ (Messre. Punchard,MacTaggart,Lowther&Co) ทำการสำรวจเพื่อสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่และมีทางแยกตั้งแต่เมืองสระบุรีถึงเมืองนครราชสีมามาสายหนึ่งจากอุตรดิตถ์ถึงตำบลท่าเดื่อริมฝั่งแม่น้ำโขงสายหนึ่ง โดยให้สำรวจให้เสร็จเป็นตอนๆ ในราคาจ้าง โดยเฉลี่ยไม่เกินไมล์ละ 100 ปอนด์ คือ 

ตอนที่ 1 จากกรุงเทพ ถึงอยุธยา ให้เสร็จภายใน 18 เดือน นับตั้งแต่สัญญา

ตอนที่ 2 จากอยุธยา ถึงลพบุรี ให้เสร็จภายใน 24 เดือน นับตั้งแต่สัญญา

ตอนที่ 3 จากลพบุรี ถึงนครสวรรค์ ให้เสร็จภายใน 28 เดือน นับตั้งแต่สัญญา

ตอนที่ 4 จากนครสวรรค์ ถึงอุตรดิตถ์ แพร่ ให้เสร็จภายใน28 เดือน นับตั้งแต่สัญญา

ตอนที่ 5 จากแพร่ ถึงลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ให้เสร็จภาใน 36 เดือน นับตั้งแต่สัญญา

ตอนที่ 6 จากสระบุรี ถึงนครราชสีมา ให้เสร็จภายใน 24 เดือน นับตั้งแต่สัญญา

ตอนที่ 7 จากอุตรดิตถ์ ถึงท่าเดื่อ ให้เสร็จภายใน 36 เดือน นับตั้งแต่สัญญา

ตอนที่ 8 จากเชียงใหม่ ถึงเชียงราย เชียงหลวง ให้เสร็จภายใน 48 เดือน นับตั้งแตสัญญา

พ.ศ. 2433 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้ง 8 ตอน ระยะทางประมาณ 1,090 กิโลเมตร ราคาค่าสำรวจประมาณกิโลเมตรละ 35 ปอนด์ รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 38,214 ปอนด์ (ราคาค่าแลกเปลี่ยนประมาณ 16.50 บาท) คิดเป็นเงินไทย 630,000 บาท

ตุลาคม พ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตั้งกรมรถไฟขึ้นสังกัดกระทรวงโยธาธิการ โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัตติวงษ์ทรงเป็นเสนาบดี และนายเค เบ็ทเก (K.Bethge) เป็นเจ้ากรมรถไฟ

15 ตุลาคม 2433 เวลา 12.00 น. กรมรถไฟได้ทำการเปิดซองประมูล มีผู้เสนอ 2 ราย คือมิสเตอร์เลนซ์แห่งเยอรมัน และมิสเตอร์ ยี มูเร แคมป์ แห่งอังกฤษ ในการพิจารณา มิสเตอร์แคมป์แบลล์ เสนอราคาก่อสร้างเป็นเงิน 9,956,164 บาท ต่ำกว่ามิสเตอร์เลนซ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานพระบรมราชานุมัติให้กระทรวงโยธาธิการว่าจ้าง มิสเตอร์ ยี มูเร แคมป์แบลล์ (Mr.G.Murray) สร้างเส้นทางจากกรุงเทพ ถึง นครราชสีมา เป็นสายแรก เป็นขนาดทางกว้าง 1.435 เมตร

9 มีนาคม 2434  ประกอบพระราชพิธีกระทำพระฤกษ์ เริ่มส้รางทางรถไฟ ณ บริเวณย่านสถานีรถไฟกรุงเทพในปัจจุบัน

พ.ศ. 2438 มิสเตอร์ แคมป์แบลล์ ผู้รับเหมาก่อสร้างทางสายนี้ ได้ดำเนินการเป็นลำดับมาด้วยความเรียบร้อย การก่อสร้างได้ดำเนินการจนไปถึงตอนภูเขา (ดงพญาไฟ) ซึ่งเป้นป่าทึบทรุกันดาร คนงานและวิศวกรชาวต่างประเทศเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอันมาก 

14 พฤศจิกายน 2438  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทอดพระเนตรการก่อสร้าง ทรงมีพระราชดำริว่าการก่อสร้างสายนี้มีอุปสรรคหลายประการทำให้งานไม่รุดหน้าเท่าที่ควร จึงโปรดเให้เลิกจ้างมิสเตอรื แคมป์แบลล์ ผู้รับเหมาเสีย โดยจ่ายค่าเสียหายให้พอสมควร และให้กรมรถไฟเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จไปถึงนครราชสีมา และได้เปิดการเดินรถเป็นตอนๆ 

26 มีนาคม 2439 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชพิธีเปิดการรถไฟหลวงสายแรกในราชอาณาจักร

เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชพิธีเปิดการรถไฟหลวงสายแรกในราชอาณาจักร

หัวรถจักรไอน้ำคันที่ใช้ลากจูงขบวนวัที่ รัชกาลที่ 5 ทรงทำพิธีเปิดเที่ยวปฐมฤกษ์

28 มีนาคม 2439 จึงได้ทำการเดินรถให้บรรดาพ่อค้า ประชาชน ใช้โดยสารและลำเลียงสินค้าไปมาได้ตามปรารถนาสืบมา

1 พฤศจิกายน 2440 เปิดเดินรถจากอยุธยาถึงสถานีแก่งคอย ระยะทาง 53 กิโลเมตร

3 มีนาคม 2440 เปิดการเดินรถถึงสถานีมวกเหล็ก

21 ธันวาคม 2441 แต่เมื่อการก่อสร้างมาถึง บริเวณสถานีรถไฟกลางดง  ช่วงหลัก กม.ที่ 160.03 การสร้างรางรถไฟบริเวณนี้ เป็นป่าดงดิบ มีไข้ป่า ประกอบกับความเชื่อต่าง ๆ เมื่อผ่านดงพญาไฟ คนงานวิศกรต้องสังเวยชีวิตไปมากมาย  เมื่อไปตัดต้นไม้ต้นใหญ่ๆ จึงต้องทำพิธี อัญเชิญตราแผ่นดิน ไปประทับตามต้นไม้ที่จะโค่น  และจากปัญหาตรงนี้เอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้เสด็จไปทอดพระเนตร  และลงเดินเท้า ที่ปลายรางรถไฟที่สร้างไปถึงที่นั่น  ซึ่งก็ได้แก่ บริเวณ “มอหลักหิน” นี่เอง

มอหลักหิน

25 พฤษภาคม 2442 เปิดการเดินรถสถานีปากช่อง

21 ธันวาคม 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จเปิดการเดินรถจากพระนครถึงนครราชสีมา และได้เสด็จโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งประพาสจังหวัดนครราชสีมาด้วย

การก่อสร้างทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพ ถึง นครราชสีมา ซึ่งได้กระทำในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระยะทาง 264  กิโลเมตร สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 17,585,000 บาท หรือประมาณ กม.ละ 66,360 บาท

การสร้างทางรถไฟสายเหนือ 

การก่อสร้างทางรถไฟสายเหนือ ได้เริ่มต้นโดยแท้จริงจากสถานี ชุมทางบ้านภาชีขึ้นไปถึงสถานีเชียงใหม่ โดยแยกจากทางรถไฟสาย กรุงเทพ-นครราชสีมา ทางสายนี้เป็นทางขนาดกว้าง 1.435 เมตร เช่นเดียวกัน 

1 เมษายน 2444 เปิดเดินรถ สถานีภาชี ถึง ลพบุรี ระยะทาง 43 กิโลเมตร

31 ตุลาคม 2448 ตอนลพบุรีถึงสถานีปากน้ำโพ ระยะทาง 117 กิโลเมตร ได้เสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทำพิธีเปิดการเดินรถสายเหนือที่สถานีชุมทางบ้านภาชี  และวันรุ่งขึ้นกรมรถไฟก็ได้เปิดรับส่งผู้โดยสารและสินค้าจากลพบุรีถึงสถานีปากน้ำโพเป้นประจำแต่นั้นมา 

24 มกราคม 2450      เปิดการเดินรถจากสถานีปากน้ำโพถึงสถานีพิษณุโลก ระยะทาง 139 กิโลเมตร

11 พฤศจิกายน 2451 เปิดการเดินรถจากสถานีพิษณุโลกถึงสถานีบ้านดารา ระยะทาง 69 กิโลเมตร

15 สิงหาคม 2452   เปิดการเดินรถจากสถานีชุมทางบ้านดาราถึงสถานีปางต้นผึ้ง ระยะทาง 51 กิโลเมตร

กว่าจะมีชื่อเรียกว่า “การรถไฟแห่งประเทศไทย” เดิมนั้น (ก่อน พ.ศ. 2436) เรียกว่า   

1.รถไฟแผ่นดิน ร.ฟ.ผ.(R.S.R Royal State Railway Siam) พ.ศ.2436 ทางรถไฟกรุงเทพ-ปากน้ำ เป็นของบริษัทรับเหมาของเอกชน ไม่ใช่ของหลวง ต่อมาเรียกว่า ร.ฟ.ล

2. ร.ฟ.ล. ทรงรพกรุณาโปรดเกล้า ให้กรมรถไฟหลวงสายเหนือ และรถไฟสายใต้ที่แยกสายการบังคับบัญชาตั้งแต่ปี พ.ศ.2456  เข้าเป็นกรมเดียวกันตามเดิม เรียกชื่อว่า กรมรถไฟหลวง และโปรดเกล้า ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำแพงเพชรอัครโยธิน เป็นผู้บัญชาการ

 3. ร.ฟ.ท. เข้าใจว่าคงจะเป็นสมัยสงครามยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ไทย เป็นชื่อแทนคำว่า สยาม ก่อนปี พ.ศ. 2494

4. ใน พ.ศ. 2494 รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาเห็นสมควรจัดตั้งกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ต่อรัฐสภา และได้มีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2494 พระราชบัญญัตินี้ได้อนุมัติให้จัดตั้งองค์การรถไฟอิสระขึ้น เรียกว่า “การรถไฟแห่งประเทศไทย” โดยให้โอนกิจการของกรมรถไฟไปให้องค์กรนี้ และคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยขึ้นควบคุมดูแลกิจการขององค์การ ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน คณะกรรมการอีก 6 คน ผู้ว่าการรถไฟ เป้นกรรมการโดยตำแหน่ง และรัฐได้มอบเงินจำนวน 30 ล้านบาท ให้เป็นเงินสมทบทุนประเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพลเอกจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2494 เป็นต้นมา

ที่มา หนังสือ บุกป่าฝ่าดง รถไฟแผ่นดิน ล้านนาไทย

ที่มา http://www.khaoyaizone.com/article_index.php?sub=article_show&art=113

ที่มา http://hatyaiok.com/webboard/forum.php?mod=viewthread&tid=3565

โพสท์ใน เกี่ยวกับ รถไฟไทย | ใส่ความเห็น